Vilkår for bruk

SAMTYKKE TIL VÅRE JURIDISKE VILKÅR

Vi er ( 'Selskap', 'vi', 'oss' eller 'vår').

Vi driver nettstedet ("nettstedet "), samt andre relaterte produkter og tjenester som henviser til eller lenker til disse juridiske vilkårene ("juridiske vilkår") (samlet kalt "tjenestene").

__________

Du kan kontakte oss via e-post på our-mail-evasive@mail.no eller per post til Middelthuns gate 27, 0368 Oslo, Norge.

Disse juridiske vilkårene utgjør en juridisk bindende avtale inngått mellom deg, enten personlig eller på vegne av en enhet ("du"), og , angående din tilgang til og bruk av tjenestene. Du samtykker i at ved å få tilgang til tjenestene, har du lest, forstått og godtatt å være bundet av alle disse juridiske vilkårene. HVIS DU IKKE GODTAR ALLE DISSE JURIDISKE VILKÅRENE, ER DU UTTRYKKELIG FORBUDT Å BRUKE TJENESTENE, OG DU MÅ SLUTTE Å BRUKE UMIDDELBART.

Vi vil gi deg forhåndsvarsel om eventuelle planlagte endringer i tjenestene du bruker. De endrede juridiske vilkårene trer i kraft når du legger ut eller varsler deg via our-mail-evasive@mail.no, som angitt i e-postmeldingen. Ved å fortsette å bruke tjenestene etter den effektive datoen for eventuelle endringer, godtar du å være bundet av de endrede vilkårene.

Vi anbefaler at du skriver ut en kopi av disse juridiske vilkårene som referanse.

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. VÅRE TJENESTER 2. IMMATERIELLE RETTIGHETER 3. BRUKERREPRESENTASJONER 4. BRUKER REGISTRERING 5. PRODUKTER 6. KJØP OG BETALING 7. RETNINGSLINJER FOR RETUR/REFUSJON 8. PROGRAMVARE 9. FORBUDTE AKTIVITETER 10. BRUKERGENERERTE BIDRAG 11. BIDRAGSKONSESJON 12. RETNINGSLINJER FOR VURDERINGER 13. SOSIALE MEDIER 14. TREDJEPARTS NETTSTEDER OG INNHOLD 15. TJENESTEFORVALTNING 16. PERSONVERN 17. MERKNAD OG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) 18. VARIGHET OG OPPSIGELSE 19. MODIFIKASJONER OG AVBRUDD 20. GJELDENDE LOV 21. TVISTELØSNING 22. RETTELSER 23. ANSVARSFRASKRIVELSE 24. ANSVARSBEGRENSNINGER 25. ERSTATNING 26. BRUKERDATA 27. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON, TRANSAKSJONER OG SIGNATURER 28. BRUKERE OG INNBYGGERE I CALIFORNIA 29. DIVERSE 30. KONTAKT OSS

1. VÅRE TJENESTER

Informasjonen som oppgis ved bruk av tjenestene er ikke ment for distribusjon til eller bruk av noen person eller enhet i noen jurisdiksjon eller land der slik distribusjon eller bruk ville være i strid med lov eller forskrift, eller som ville underlegge oss registreringskrav innenfor en slik jurisdiksjon eller land. Følgelig gjør de personene som velger å få tilgang til tjenestene fra andre steder, det på eget initiativ og er eneansvarlige for å overholde lokale lover, hvis og i den grad lokale lover gjelder.

Tjenestene er ikke skreddersydd for å overholde bransjespesifikke forskrifter (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) osv.), så hvis samhandlingene dine vil være underlagt slike lover, kan du ikke bruke tjenestene. Du kan ikke bruke tjenestene på en måte som bryter med Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

2. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Våre immaterielle rettigheter

Vi er eier eller lisensinnehaver av alle immaterielle rettigheter i tjenestene våre, inkludert all kildekode, databaser, funksjonalitet, programvare, nettsteddesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafikk i tjenestene (samlet kalt «innholdet»), samt varemerkene, tjenestemerkene og logoene som finnes der («merkene»).

Vårt innhold og våre merker er beskyttet av lover om opphavsrett og varemerker (og diverse andre immaterielle rettigheter og urettferdig konkurranselovgivning) og traktater i USA og rundt om i verden.

Innholdet og merkene leveres i eller gjennom tjenestene "SOM DE ER" kun for personlig, ikke-kommersiell bruk eller interne forretningsformål.

Din bruk av våre tjenester

Med forbehold om at du overholder disse juridiske vilkårene, inkludert avsnittet «FORBUDTE AKTIVITETER» nedenfor, gir vi deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, gjenkallelig lisens til å: få tilgang til tjenestene; og laste ned eller skrive ut en kopi av deler av innholdet som du har fått tilgang til. utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk eller internt forretningsformål.

Med unntak av det som er angitt i denne delen eller andre steder i våre juridiske vilkår, kan ingen del av tjenestene og intet innhold eller merker kopieres, reproduseres, aggregeres, publiseres på nytt, lastes opp, legges ut, vises offentlig, kodes, oversettes, overføres, distribueres, selges, lisensieres eller på annen måte utnyttes for kommersielle formål overhodet, uten vår uttrykkelige skriftlige forhåndstillatelse.

Hvis du ønsker å gjøre bruk av tjenestene, innholdet eller merkene annet enn det som er angitt i denne delen eller andre steder i våre juridiske vilkår, kan du sende forespørselen din til: our-mail-evasive@mail.no. Hvis vi noen gang gir deg tillatelse til å legge ut, reprodusere eller offentlig vise noen del av våre tjenester eller innhold, må du identifisere oss som eiere eller lisensgivere av tjenestene, innholdet eller merkene og sørge for at eventuelle merknader om opphavsrett eller eiendomsrett vises eller er synlige når du legger ut, reproduserer eller viser innholdet vårt.

Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg i og til tjenestene, innholdet og merkene.

Ethvert brudd på disse immaterielle rettighetene vil utgjøre et vesentlig brudd på våre juridiske vilkår, og din rett til å bruke tjenestene våre vil opphøre umiddelbart.

Dine innleveringer og bidrag

Les nøye gjennom dette avsnittet og avsnittet «FORBUDTE AKTIVITETER» før du bruker tjenestene våre for å forstå (a) rettighetene du gir oss og (b) forpliktelsene du har når du legger ut eller laster opp innhold gjennom tjenestene.

Innsendelser: Ved å sende oss spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, tilbakemeldinger eller annen informasjon om tjenestene direkte («innsendelser»), samtykker du i å overdra alle immaterielle rettigheter til slike innsendinger. Du samtykker i at vi skal eie dette innlegget og ha rett til ubegrenset bruk og spredning for ethvert lovlig formål, kommersielt eller på annen måte, uten bekreftelse eller kompensasjon til deg.

Bidrag: Tjenestene kan invitere deg til å chatte, bidra til eller delta i blogger, meldingstavler, nettfora og annen funksjonalitet der du kan opprette, sende inn, legge ut, vise, overføre, publisere, distribuere eller kringkaste innhold og materialer til oss eller gjennom tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, musikk, grafikk, kommentarer, anmeldelser, vurderingsforslag, personlig informasjon eller annet materiale ("Bidrag"). Ethvert bidrag som legges ut offentlig skal også behandles som et bidrag.

Du forstår at bidrag kan være synlige for andre brukere av tjenestene og muligens gjennom tredjeparts nettsteder.

Når du legger inn bidrag, gir du oss en lisens (inkludert bruk av ditt navn, varemerker og logoer): Ved å legge ut bidrag, gir du oss en ubegrenset, ubegrenset, ugjenkallelig, evigvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, royaltyfri, fullt betalt, verdensomspennende rett og lisens til å: bruke, kopiere, reprodusere, distribuere, selge, videreselge, publisere, kringkaste, omtittel, lagre, offentlig fremføre, offentlig vise, reformatere, oversette, utdrag (helt eller delvis), og utnytte dine bidrag (inkludert, uten begrensning, ditt bilde, navn og stemme) til ethvert formål, kommersielt, reklame eller på annen måte, for å forberede avledede verk av, eller innlemme i andre verk, dine bidrag, og å underlisensiere lisensene gitt i denne delen. Vår bruk og distribusjon kan skje i alle medieformater og gjennom alle mediekanaler.

Denne lisensen inkluderer vår bruk av ditt navn, firmanavn og franchisenavn, der det er aktuelt, og alle varemerker, tjenestemerker, handelsnavn, logoer og personlige og kommersielle bilder du oppgir.

Du er ansvarlig for hva du legger ut eller laster opp: Ved å sende oss bidrag og/eller legge inn bidrag gjennom noen del av tjenestene eller gjøre bidrag tilgjengelige gjennom tjenestene ved å koble kontoen din gjennom tjenestene til en av dine sosiale nettverkskontoer, gjør du: bekrefte at du har lest og godtar våre 'FORBUDTE AKTIVITETER' og ikke vil legge ut, sende, publisere, laste opp eller overføre gjennom tjenestene noen innsending eller legge ut bidrag som er ulovlige, trakasserende, hatefulle, skadelige, ærekrenkende, uanstendige, mobbende, fornærmende, diskriminerende, truende for noen person eller gruppe, seksuelt eksplisitt, falsk, unøyaktig, svikefull eller villedende; i den grad det er tillatt av gjeldende lov, frasi deg alle moralske rettigheter til slike innsendinger og/eller bidrag; garantere at slike bidrag og/eller bidrag er originale for deg, eller at du har de nødvendige rettighetene og lisensene til å sende inn slike bidrag og/eller bidrag, og at du har full autoritet til å gi oss de ovennevnte rettighetene i forhold til dine bidrag og/eller bidrag; og garantere og representere at dine bidrag og/eller bidrag ikke utgjør konfidensiell informasjon. Du er eneansvarlig for dine innsendinger og/eller bidrag, og du samtykker uttrykkelig i å refundere oss for alle tap som vi kan lide på grunn av ditt brudd på (a) denne delen, (b) enhver tredjeparts immaterielle rettigheter, eller (c) gjeldende lov.

Vi kan fjerne eller redigere innholdet ditt: Selv om vi ikke har noen forpliktelse til å overvåke eventuelle bidrag, skal vi ha rett til å fjerne eller redigere bidrag når som helst uten varsel hvis vi etter vår rimelige mening anser slike bidrag skadelige eller i strid med disse juridiske vilkårene. Hvis vi fjerner eller redigerer slike bidrag, kan vi også suspendere eller deaktivere kontoen din og rapportere deg til myndighetene.

Opphavsretten

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at noe materiale som er tilgjengelig på eller gjennom tjenestene, krenker opphavsretten du eier eller kontrollerer, kan du umiddelbart se avsnittet "DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) NOTICE AND POLICY" nedenfor.

3. BRUKERREPRESENTASJONER

Ved å bruke tjenestene, representerer og garanterer du at: (1) all registreringsinformasjon du sender inn vil være sann, nøyaktig, aktuell og fullstendig; (2) du vil opprettholde nøyaktigheten av slik informasjon og umiddelbart oppdatere slik registreringsinformasjon etter behov; (3) du har juridisk kapasitet og du samtykker i å overholde disse juridiske vilkårene; (4) du ikke er mindreårig i jurisdiksjonen der du bor; (5) du vil ikke få tilgang til tjenestene gjennom automatiserte eller ikke-menneskelige midler, enten gjennom en bot, skript eller på annen måte; (6) du ikke vil bruke tjenestene til ulovlige eller uautoriserte formål; og (7) din bruk av tjenestene ikke vil bryte noen gjeldende lov eller forskrift.

Hvis du oppgir informasjon som er usann, unøyaktig, ikke aktuell eller ufullstendig, har vi rett til å suspendere eller avslutte kontoen din og nekte all nåværende eller fremtidig bruk av tjenestene (eller deler av dem).

4. BRUKER REGISTRERING

Du kan bli bedt om å registrere deg for å bruke tjenestene. Du samtykker i å holde passordet ditt konfidensielt og vil være ansvarlig for all bruk av kontoen og passordet ditt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne, gjenvinne eller endre et brukernavn du velger hvis vi avgjør, etter eget skjønn, at et slikt brukernavn er upassende, uanstendig eller på annen måte upassende.

5. PRODUKTER

Vi gjør vårt ytterste for å vise så nøyaktig som mulig fargene, funksjonene, spesifikasjonene og detaljene om produktene som er tilgjengelige på tjenestene. Vi garanterer imidlertid ikke at fargene, funksjonene, spesifikasjonene og detaljene til produktene vil være nøyaktige, fullstendige, pålitelige, aktuelle eller fri for andre feil, og det kan hende at den elektroniske skjermen ikke gjenspeiler de faktiske fargene og detaljene til produktene nøyaktig. Alle produkter er avhengig av tilgjengelighet, og vi kan ikke garantere at varer vil være på lager. Vi forbeholder oss retten til å avslutte produkter når som helst, uansett årsak. Prisene for alle produkter kan endres.

6. KJØP OG BETALING

Vi godtar følgende betalingsmåter:

Du samtykker i å oppgi gjeldende, fullstendig og nøyaktig kjøps- og kontoinformasjon for alle kjøp som gjøres via tjenestene. Du samtykker videre i å oppdatere konto- og betalingsinformasjon, inkludert e-postadresse, betalingsmåte og betalingskortets utløpsdato, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte deg etter behov. Omsetningsavgift vil bli lagt til prisen på kjøp som anses påkrevd av oss. Vi kan endre prisene når som helst.

Du samtykker i å betale alle gebyrer til prisene som gjelder for kjøpene dine og eventuelle fraktkostnader, og du autoriserer oss til å belaste den valgte betalingsleverandøren for slike beløp når du legger inn bestillingen. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil eller feil i prisingen, selv om vi allerede har bedt om eller mottatt betaling.

Vi forbeholder oss retten til å nekte enhver bestilling som legges inn gjennom tjenestene. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller kansellere mengder kjøpt per person, per husholdning eller per bestilling. Disse begrensningene kan omfatte bestillinger som er plassert av eller under samme kundekonto, samme betalingsmåte og / eller bestillinger som bruker samme fakturerings- eller leveringsadresse. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby bestillinger som, etter vårt eget skjønn, ser ut til å være plassert av forhandlere, forhandlere eller distributører.

7. RETNINGSLINJER FOR RETUR/REFUSJON

Les gjennom våre retningslinjer for retur som er lagt ut på tjenestene før du foretar kjøp.

8. PROGRAMVARE

Vi kan inkludere programvare for bruk i forbindelse med tjenestene våre. Hvis slik programvare følges av en lisensavtale for sluttbrukere ("EULA"), vil vilkårene i EULA styre din bruk av programvaren. Hvis slik programvare ikke ledsages av en EULA, gir vi deg en ikke-eksklusiv, gjenkallelig, personlig og ikke-overførbar lisens til å bruke slik programvare utelukkende i forbindelse med våre tjenester og i samsvar med disse juridiske vilkårene. All programvare og all relatert dokumentasjon leveres "SOM DEN ER" uten garanti av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått, inkludert, uten begrensning, underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse. Du aksepterer all risiko som oppstår som følge av bruk eller ytelse av programvare. Du kan ikke reprodusere eller redistribuere noen programvare unntatt i samsvar med EULA eller disse juridiske vilkårene.

9. FORBUDTE AKTIVITETER

Du kan ikke få tilgang til eller bruke tjenestene til noe annet formål enn det vi gjør tjenestene tilgjengelige for. Tjenestene kan ikke brukes i forbindelse med kommersielle bestrebelser bortsett fra de som er spesifikt godkjent eller godkjent av oss.

Som bruker av tjenestene godtar du å ikke:

10. BRUKERGENERERTE BIDRAG

Tjenestene kan invitere deg til å chatte, bidra til eller delta i blogger, oppslagstavler, nettfora og annen funksjonalitet, og kan gi deg muligheten til å opprette, sende inn, legge ut, vise, overføre, utføre, publisere, distribuere eller kringkaste innhold og materiale til oss eller på tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, grafikk, kommentarer, forslag, eller personlig informasjon eller annet materiale (samlet, 'Bidrag'). Bidrag kan være synlige av andre brukere av tjenestene og gjennom tredjeparts nettsteder. Som sådan kan alle bidrag du overfører bli behandlet som ikke-konfidensielle og ikke-proprietære. Når du oppretter eller gjør tilgjengelig bidrag, representerer og garanterer du derved at:

Enhver bruk av tjenestene i strid med det foregående bryter med disse juridiske vilkårene og kan blant annet føre til oppsigelse eller suspensjon av dine rettigheter til å bruke tjenestene.

11. BIDRAGSLISENS

Ved å legge ut dine bidrag til noen del av tjenestene eller gjøre bidrag tilgjengelig for tjenestene ved å koble kontoen din fra tjenestene til noen av dine sosiale nettverkskontoer, gir du automatisk, og du representerer og garanterer at du har rett til å gi, oss en ubegrenset, ubegrenset, ugjenkallelig, evigvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, royaltyfri, fullt betalt, verdensomspennende rett og lisens til å være vert for, bruke, kopiere, reprodusere, avsløre, selge, videreselge, publisere, kringkaste, omtittel, arkivere, lagre, cache, offentlig fremføre, vise offentlig, omformatere, oversette, overføre, utdrag (helt eller delvis), og distribuere slike bidrag (inkludert, uten begrensning, ditt bilde og stemme) for ethvert formål, kommersielt, reklame eller på annen måte, og for å forberede avledede verk av, eller innlemme i andre verk, slike bidrag, og gi og autorisere underlisenser av det foregående. Bruk og distribusjon kan skje i alle medieformater og gjennom alle mediekanaler.

Denne lisensen gjelder for alle former, medier eller teknologier som nå er kjent eller utvikles i fremtiden, og inkluderer vår bruk av ditt navn, firmanavn og franchisenavn, der det er aktuelt, og alle varemerker, tjenestemerker, handelsnavn, logoer og personlige og kommersielle bilder du oppgir. Du frafaller alle moralske rettigheter i dine bidrag, og du garanterer at moralske rettigheter ikke ellers er hevdet i dine bidrag.

Vi hevder ikke noe eierskap over dine bidrag. Du beholder fullt eierskap til alle dine bidrag og eventuelle immaterielle rettigheter eller andre eiendomsrettigheter knyttet til dine bidrag. Vi er ikke ansvarlige for noen uttalelser eller representasjoner i dine bidrag gitt av deg i noe område på tjenestene. Du er eneansvarlig for dine bidrag til tjenestene, og du godtar uttrykkelig å frigjøre oss fra ethvert ansvar og å avstå fra eventuelle rettslige skritt mot oss angående dine bidrag.

Vi har rett til, etter eget skjønn, (1) å redigere, redigere eller på annen måte endre bidrag; (2) å omkategorisere eventuelle bidrag for å plassere dem på mer passende steder på tjenestene; og (3) å forhåndsfiltrere eller slette bidrag når som helst og av hvilken som helst grunn, uten varsel. Vi har ingen forpliktelse til å overvåke dine bidrag.

12. RETNINGSLINJER FOR GJENNOMGANG

Vi kan gi deg områder på tjenestene for å legge igjen anmeldelser eller rangeringer. Når du legger ut en anmeldelse, må du overholde følgende kriterier: (1) du bør ha førstehånds erfaring med personen / enheten som blir vurdert; (2) anmeldelsene dine skal ikke inneholde støtende banning eller fornærmende, rasistisk, støtende eller hatefullt språk; (3) Anmeldelsene dine skal ikke inneholde diskriminerende referanser basert på religion, rase, kjønn, nasjonal opprinnelse, alder, sivilstand, seksuell legning eller funksjonshemming; (4) anmeldelsene dine skal ikke inneholde referanser til ulovlig aktivitet; (5) du bør ikke være tilknyttet konkurrenter hvis du legger ut negative anmeldelser; (6) du bør ikke trekke noen konklusjoner med hensyn til lovligheten av oppførsel; (7) du kan ikke legge inn falske eller villedende uttalelser; og (8) du kan ikke organisere en kampanje som oppfordrer andre til å legge inn anmeldelser, enten de er positive eller negative.

Vi kan godta, avvise eller fjerne anmeldelser etter eget skjønn. Vi har absolutt ingen forpliktelse til å sile anmeldelser eller slette anmeldelser, selv om noen anser anmeldelser som støtende eller unøyaktige. Anmeldelser er ikke godkjent av oss, og representerer ikke nødvendigvis våre meninger eller synspunktene til noen av våre tilknyttede selskaper eller partnere. Vi påtar oss ikke ansvar for noen gjennomgang eller for krav, forpliktelser eller tap som følge av en gjennomgang. Ved å legge ut en anmeldelse gir du oss herved en evigvarende, ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royaltyfri, fullt betalt, overførbar og underlisensierbar rett og lisens til å reprodusere, modifisere, oversette, overføre på alle måter, vise, utføre og/eller distribuere alt innhold relatert til gjennomgang.

13. SOSIALE MEDIER

Som en del av funksjonaliteten til tjenestene kan du koble kontoen din til nettkontoer du har hos tredjeparts tjenesteleverandører (hver slik konto, en «tredjepartskonto») ved enten: (1) å oppgi påloggingsinformasjonen til tredjepartskontoen din gjennom tjenestene; eller (2) gi oss tilgang til tredjepartskontoen din, slik det er tillatt i henhold til gjeldende vilkår og betingelser som styrer din bruk av hver tredjepartskonto. Du representerer og garanterer at du har rett til å oppgi innloggingsinformasjonen til tredjepartskontoen din til oss og/eller gi oss tilgang til tredjepartskontoen din, uten at du bryter noen av vilkårene og betingelsene som styrer din bruk av den aktuelle tredjepartskontoen, og uten å forplikte oss til å betale gebyrer eller gjøre oss underlagt bruksbegrensninger pålagt av tredjepartsleverandøren av tredjepartskontoen. Ved å gi oss tilgang til tredjepartskontoer, forstår du at (1) vi kan få tilgang til, gjøre tilgjengelig og lagre (hvis aktuelt) alt innhold du har gitt til og lagret i tredjepartskontoen din ("innhold på sosiale nettverk") slik at det er tilgjengelig på og gjennom tjenestene via kontoen din, inkludert, men ikke begrenset til, vennelister og (2) vi kan sende til og motta tilleggsinformasjon fra tredjepartskontoen din i den grad du varsles når du kobler kontoen din til tredjepartskontoen. Avhengig av tredjepartskontoene du velger og underlagt personverninnstillingene du har angitt i slike tredjepartskontoer, kan personlig identifiserbar informasjon som du legger inn på tredjepartskontoene dine være tilgjengelig på og gjennom kontoen din på tjenestene. Vær oppmerksom på at hvis en tredjepartskonto eller tilknyttet tjeneste blir utilgjengelig eller vår tilgang til en slik tredjepartskonto avsluttes av tredjepartsleverandøren, kan det hende at innhold fra sosiale nettverk ikke lenger er tilgjengelig på og gjennom tjenestene. Du vil ha muligheten til å deaktivere forbindelsen mellom kontoen din på tjenestene og tredjepartskontoene dine når som helst. VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DITT FORHOLD TIL TREDJEPARTS TJENESTELEVERANDØRER KNYTTET TIL DINE TREDJEPARTSKONTOER STYRES UTELUKKENDE AV DIN(E) AVTALE(R) MED SLIKE TREDJEPARTS TJENESTELEVERANDØRER. Vi gjør ingen anstrengelser for å gjennomgå innhold på sosiale nettverk for noe formål, inkludert, men ikke begrenset til, for nøyaktighet, lovlighet eller ikke-krenkelse, og vi er ikke ansvarlige for innhold på sosiale nettverk. Du erkjenner og godtar at vi kan få tilgang til din e-postadressebok som er knyttet til en tredjepartskonto, og kontaktlisten din som er lagret på mobilenheten eller nettbrettet ditt, utelukkende for å identifisere og informere deg om de kontaktene som også har registrert seg for å bruke tjenestene. Du kan deaktivere forbindelsen mellom tjenestene og tredjepartskontoen din ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor eller gjennom kontoinnstillingene dine (hvis aktuelt). Vi vil forsøke å slette all informasjon som er lagret på serverne våre som ble innhentet gjennom en slik tredjepartskonto, bortsett fra brukernavnet og profilbildet som blir knyttet til kontoen din.

14. TREDJEPARTS NETTSTEDER OG INNHOLD

Tjenestene kan inneholde (eller du kan bli sendt via nettstedet) lenker til andre nettsteder ("tredjeparts nettsteder") samt artikler, fotografier, tekst, grafikk, bilder, design, musikk, lyd, video, informasjon, applikasjoner, programvare og annet innhold eller elementer som tilhører eller kommer fra tredjeparter ("tredjepartsinnhold"). Slike tredjeparts nettsteder og tredjepartsinnhold blir ikke undersøkt, overvåket eller kontrollert for nøyaktighet, hensiktsmessighet eller fullstendighet av oss, og vi er ikke ansvarlige for tredjeparts nettsteder som er tilgjengelige gjennom tjenestene eller tredjepartsinnhold som er lagt ut på, tilgjengelig gjennom eller installert fra tjenestene, inkludert innholdet, nøyaktigheten, offensiviteten, meningene, påliteligheten, personvernpraksisen eller andre retningslinjer for eller som finnes på tredjeparts nettsteder eller tredjepart Innhold. Inkludering av, kobling til eller tillatelse til bruk eller installasjon av tredjeparts nettsteder eller tredjepartsinnhold innebærer ikke godkjenning eller godkjenning av oss. Hvis du bestemmer deg for å forlate tjenestene og få tilgang til tredjepartsnettstedene eller bruke eller installere tredjepartsinnhold, gjør du det på egen risiko, og du bør være oppmerksom på at disse juridiske vilkårene ikke lenger gjelder. Du bør gjennomgå gjeldende vilkår og retningslinjer, inkludert personvern og datainnsamlingspraksis, for ethvert nettsted du navigerer til fra tjenestene eller relatert til applikasjoner du bruker eller installerer fra tjenestene. Eventuelle kjøp du gjør gjennom tredjeparts nettsteder vil være gjennom andre nettsteder og fra andre selskaper, og vi tar ikke noe ansvar i forhold til slike kjøp som utelukkende er mellom deg og den aktuelle tredjeparten. Du samtykker i og erkjenner at vi ikke støtter produktene eller tjenestene som tilbys på tredjeparts nettsteder, og du skal holde oss ulastelige fra skade forårsaket av ditt kjøp av slike produkter eller tjenester. I tillegg skal du holde oss ulastelige fra eventuelle tap påført deg eller skade forårsaket av deg knyttet til eller som på noen måte resulterer fra tredjepartsinnhold eller kontakt med tredjeparts nettsteder.

15. ADMINISTRASJON AV TJENESTER

Vi forbeholder oss retten, men ikke plikten, til å: (1) overvåke tjenestene for brudd på disse juridiske vilkårene; (2) ta passende rettslige skritt mot alle som, etter eget skjønn, bryter loven eller disse juridiske vilkårene, inkludert uten begrensning, rapportering av en slik bruker til rettshåndhevende myndigheter; (3) etter eget skjønn og uten begrensning, nekte, begrense tilgangen til, begrense tilgjengeligheten av eller deaktivere (i den grad det er teknologisk mulig) noen av dine bidrag eller deler av dem; (4) etter eget skjønn og uten begrensning, varsel eller ansvar, å fjerne fra tjenestene eller på annen måte deaktivere alle filer og innhold som er for store i størrelse eller på noen måte er byrdefulle for systemene våre; og (5) på annen måte administrere tjenestene på en måte som er utformet for å beskytte våre rettigheter og eiendom og for å legge til rette for at tjenestene fungerer som de skal.

16. PERSONVERN

Vi bryr oss om personvern og sikkerhet. Vennligst se våre retningslinjer for personvern. Ved å bruke tjenestene godtar du å være bundet av våre retningslinjer for personvern, som er innlemmet i disse juridiske vilkårene. Vær oppmerksom på at tjenestene driftes i Storbritannia. Hvis du får tilgang til tjenestene fra en hvilken som helst annen region i verden med lover eller andre krav som styrer innsamling, bruk eller avsløring av personopplysninger som avviker fra gjeldende lover i Storbritannia, overfører du dataene dine til Storbritannia gjennom din fortsatte bruk av tjenestene, og du samtykker uttrykkelig i at dataene dine overføres til og behandles i Storbritannia.

17. MERKNAD OG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA)

Varslinger

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at noe materiale som er tilgjengelig på eller gjennom tjenestene, krenker opphavsretten du eier eller kontrollerer, må du umiddelbart varsle vår utpekte opphavsrettsagent ved hjelp av kontaktinformasjonen som er oppgitt nedenfor (en "varsling"). En kopi av varselet ditt vil bli sendt til personen som la ut eller lagret materialet adressert i varselet. Vær oppmerksom på at i henhold til føderal lov kan du bli holdt ansvarlig for skader hvis du gjør vesentlige feilaktige fremstillinger i et varsel. Så hvis du ikke er sikker på at materiale som ligger på eller lenkes til av tjenestene, krenker opphavsretten din, bør du vurdere å kontakte en advokat først.

Alle varsler skal oppfylle kravene i DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3) og inneholde følgende informasjon: (1) En fysisk eller elektronisk signatur fra en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket; (2) identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet som angivelig er krenket, eller, hvis flere opphavsrettsbeskyttede verk på tjenestene dekkes av varselet, en representativ liste over slike arbeider på tjenestene; (3) identifikasjon av materialet som hevdes å være krenkende eller å være gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller tilgang til som skal deaktiveres, og informasjon som er rimelig tilstrekkelig til å tillate oss å finne materialet; (4) informasjon som er rimelig tilstrekkelig til at vi kan kontakte den klagende parten, for eksempel en adresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, en e-postadresse som den klagende parten kan kontaktes på; (5) en erklæring om at den klagende part i god tro mener at bruken av materialet på den måten det klages på ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dennes agent eller loven; og (6) en erklæring om at informasjonen i varselet er nøyaktig, og under straff for mened, at den klagende parten er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rett som angivelig er krenket.

Innsigelse

Hvis du mener at ditt eget opphavsrettsbeskyttede materiale har blitt fjernet fra tjenestene som et resultat av en feil eller feilidentifikasjon, kan du sende inn en skriftlig motmelding til [oss / vår utpekte opphavsrettsagent] ved hjelp av kontaktinformasjonen som er oppgitt nedenfor (en 'Counter Notification'). For å være en effektiv innsigelse under DMCA, må innsigelsen din i det vesentlige inneholde følgende: (1) identifikasjon av materialet som er fjernet eller deaktivert og stedet der materialet dukket opp før det ble fjernet eller deaktivert; (2) en erklæring om at du samtykker i jurisdiksjonen til Federal District Court der adressen din befinner seg, eller hvis adressen din er utenfor USA, for et rettsdistrikt der vi befinner oss; (3) en erklæring om at du vil godta prosessforkynnelse fra parten som sendte inn varselet eller partens agent; (4) ditt navn, adresse og telefonnummer; (5) en erklæring under ed, om at du i god tro mener at det aktuelle materialet ble fjernet eller deaktivert som et resultat av en feil eller feilidentifisering av materialet som skal fjernes eller deaktiveres; og (6) din fysiske eller elektroniske signatur.

Hvis du sender oss en gyldig, skriftlig innsigelse som oppfyller kravene beskrevet ovenfor, vil vi gjenopprette det fjernede eller deaktiverte materialet ditt, med mindre vi først mottar varsel fra parten som sender inn varselet som informerer oss om at en slik part har anlagt en rettssak for å hindre deg i å delta i krenkende aktivitet relatert til det aktuelle materialet. Vær oppmerksom på at hvis du vesentlig feilaktig fremstiller at det deaktiverte eller fjernede innholdet ble fjernet ved en feil eller feilidentifikasjon, kan du være ansvarlig for skader, inkludert kostnader og advokatsalærer. Å sende inn en falsk innsigelse utgjør mened.

Utpekt opphavsrettsagent

18. VARIGHET OG OPPSIGELSE

Disse juridiske vilkårene skal forbli i full kraft og effekt mens du bruker tjenestene. UTEN Å BEGRENSE NOEN ANNEN BESTEMMELSE I DISSE JURIDISKE VILKÅRENE, FORBEHOLDER VI OSS RETTEN TIL, ETTER EGET SKJØNN OG UTEN VARSEL ELLER ANSVAR, Å NEKTE TILGANG TIL OG BRUK AV TJENESTENE (INKLUDERT BLOKKERING AV VISSE IP-ADRESSER), TIL ENHVER PERSON AV HVILKEN SOM HELST GRUNN ELLER UTEN GRUNN, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING FOR BRUDD PÅ ENHVER REPRESENTASJON, GARANTI ELLER PAKT I DISSE JURIDISKE VILKÅRENE ELLER GJELDENDE LOV ELLER FORSKRIFT. VI KAN AVSLUTTE DIN BRUK ELLER DELTAKELSE I TJENESTENE ELLER SLETTE KONTOEN DIN OG ALT INNHOLD ELLER INFORMASJON DU HAR LAGT UT NÅR SOM HELST, UTEN ADVARSEL, ETTER EGET SKJØNN.

Hvis vi avslutter eller suspenderer kontoen din av en eller annen grunn, er det forbudt for deg å registrere og opprette en ny konto under ditt navn, et falskt eller lånt navn eller navnet til en tredjepart, selv om du kanskje handler på vegne av tredjeparten. I tillegg til å avslutte eller suspendere kontoen din, forbeholder vi oss retten til å ta passende rettslige skritt, inkludert uten begrensning å forfølge sivil, kriminell og rettslig oppreisning.

19. ENDRINGER OG AVBRUDD

Vi forbeholder oss retten til å endre, modifisere eller fjerne innholdet i tjenestene når som helst eller av hvilken som helst grunn etter eget skjønn uten varsel. Vi har imidlertid ingen forpliktelse til å oppdatere informasjon om tjenestene våre. Vi forbeholder oss også retten til å endre eller avslutte hele eller deler av tjenestene uten varsel når som helst. Vi vil ikke være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, prisendringer, suspensjon eller opphør av tjenestene.

Vi kan ikke garantere at tjenestene vil være tilgjengelige til enhver tid. Vi kan oppleve maskinvare-, programvare- eller andre problemer eller trenger å utføre vedlikehold relatert til tjenestene, noe som resulterer i avbrudd, forsinkelser eller feil. Vi forbeholder oss retten til å endre, revidere, oppdatere, suspendere, avslutte eller på annen måte modifisere tjenestene når som helst eller av hvilken som helst grunn uten varsel til deg. Du samtykker i at vi ikke har noe ansvar overhodet for tap, skade eller ulempe forårsaket av din manglende evne til å få tilgang til eller bruke tjenestene under nedetid eller opphør av tjenestene. Ingenting i disse juridiske vilkårene skal tolkes slik at det forplikter oss til å vedlikeholde og støtte tjenestene eller levere noen rettelser, oppdateringer eller fritakelser i forbindelse med dette.

20. GJELDENDE LOV

Disse juridiske vilkårene er underlagt og tolkes i henhold til lovene i England, og FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer er uttrykkelig anvendt. Hvis du har fast bosted i EU, USA eller et av de andre 62 landene som er part i konvensjonen, har du i tillegg beskyttelsen du får av obligatoriske lovbestemmelser i bostedslandet ditt. Dette betyr at du kan fremsette et krav for å forsvare dine forbrukerrettigheter med hensyn til disse juridiske vilkårene i England, eller i et hvilket som helst land som er part i konvensjonen der du bor.

21. LØSNING AV TVISTER

Bindende voldgift

Hvis du er bosatt i EU, skal eventuelle tvister som oppstår som følge av eller relatert til disse juridiske vilkårene, løses av en voldgiftsdommer utnevnt i samsvar med voldgiftsretten og interne regler fra Den europeiske voldgiftsdomstolen, som er en del av det europeiske voldgiftssenteret basert i Strasbourg. Verneting for slik voldgift skal være England. Det dominerende språket i forhandlingene skal være engelsk. Den styrende loven for disse prosedyrene skal være lovene i England.

Hvis du er bosatt i USA, skal tvister løses ved voldgift i USA. Den styrende loven for disse prosedyrene skal være lovene i USA.

For innbyggere i et annet land skal voldgiftsstedet og prosedyrene være de samme som de som er fastsatt for innbyggere i EU.

Begrensninger

Partene er enige om at enhver voldgift skal begrenses til tvisten mellom partene individuelt. I den grad loven tillater det, (a) skal ingen voldgift slås sammen med noen annen prosedyre; (b) det er ingen rett eller myndighet for noen tvist til å bli meglet på grunnlag av gruppesøksmål eller å benytte gruppesøksmålsprosedyrer; og (c) det er ingen rett eller myndighet for noen tvist å bli brakt i en påstått representativ kapasitet på vegne av allmennheten eller andre personer.

Unntak fra voldgift

Partene er enige om at følgende tvister ikke er underlagt de ovennevnte bestemmelsene om bindende voldgift: (a) eventuelle tvister som søker å håndheve eller beskytte, eller om gyldigheten av, noen av de immaterielle rettighetene til en part; (b) enhver tvist relatert til, eller som oppstår fra, påstander om tyveri, piratkopiering, krenkelse av privatlivets fred eller uautorisert bruk; og (c) ethvert krav om midlertidig forføyning. Hvis denne bestemmelsen er funnet å være ulovlig eller ikke kan håndheves, vil ingen av partene velge å megle noen tvist som faller innenfor den delen av denne bestemmelsen som er funnet å være ulovlig eller ikke håndhevbar, og slik tvist skal avgjøres av en domstol med kompetent jurisdiksjon i domstolene som er oppført for jurisdiksjon ovenfor, og partene er enige om å underkaste seg den personlige jurisdiksjonen til den domstolen.

22. KORREKSJONER

Det kan være informasjon om tjenestene som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser, inkludert beskrivelser, priser, tilgjengelighet og diverse annen informasjon. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser og til å endre eller oppdatere informasjonen på tjenestene når som helst, uten forvarsel.

23. ANSVARSFRASKRIVELSE

TJENESTENE LEVERES SOM DE ER OG ETTER BEHOV. DU SAMTYKKER I AT DIN BRUK AV TJENESTENE VIL VÆRE PÅ EGEN RISIKO. I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, FRASKRIVER VI OSS ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, I FORBINDELSE MED TJENESTENE OG DIN BRUK AV DEM, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. VI GIR INGEN GARANTIER ELLER FREMSTILLINGER OM NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV TJENESTENES INNHOLD ELLER INNHOLDET PÅ NETTSTEDER ELLER MOBILAPPLIKASJONER SOM ER KOBLET TIL TJENESTENE, OG VI PÅTAR OSS INTET ANSVAR FOR EVENTUELLE (1) FEIL, FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER I INNHOLD OG MATERIALER, (2) PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EIENDOM, AV NOE SLAG, SOM FØLGE AV DIN TILGANG TIL OG BRUK AV TJENESTENE, (3) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER BRUK AV VÅRE SIKRE SERVERE OG/ELLER ALL PERSONLIG INFORMASJON OG/ELLER FINANSIELL INFORMASJON SOM ER LAGRET DER, (4) AVBRUDD ELLER OPPHØR AV OVERFØRING TIL ELLER FRA TJENESTENE, (5) EVENTUELLE FEIL, VIRUS, TROJANSKE HESTER ELLER LIGNENDE SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GJENNOM TJENESTENE AV EN TREDJEPART, OG/ELLER (6) EVENTUELLE FEIL ELLER UTELATELSER I INNHOLD OG MATERIALER ELLER FOR TAP ELLER SKADE AV NOE SLAG SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV INNHOLD SOM ER LAGT UT, OVERFØRT ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJORT TILGJENGELIG VIA TJENESTENE. VI GARANTERER IKKE, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAR OSS IKKE ANSVAR FOR NOE PRODUKT ELLER TJENESTE SOM ANNONSERES ELLER TILBYS AV EN TREDJEPART GJENNOM TJENESTENE, NOE HYPERKOBLET NETTSTED ELLER NOE NETTSTED ELLER MOBILAPPLIKASJON SOM FINNES I BANNER ELLER ANNEN REKLAME, OG VI VIL IKKE VÆRE PART I ELLER PÅ NOEN MÅTE VÆRE ANSVARLIG FOR Å OVERVÅKE TRANSAKSJONER MELLOM DEG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AV PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM MED KJØP AV ET PRODUKT ELLER EN TJENESTE GJENNOM ET MEDIUM ELLER I ET HVILKET SOM HELST MILJØ, BØR DU BRUKE DIN BESTE DØMMEKRAFT OG UTVISE FORSIKTIGHET DER DET ER HENSIKTSMESSIG.

24. BEGRENSNINGER AV ANSVAR

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL VI ELLER VÅRE DIREKTØRER, ANSATTE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER, EKSEMPLARISKE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER STRAFFENDE SKADER, INKLUDERT TAPT FORTJENESTE, TAPTE INNTEKTER, TAP AV DATA ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA DIN BRUK AV TJENESTENE, SELV OM VI HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UAVHENGIG AV EVENTUELLE MOTSTRIDENDE BESTEMMELSER HERI, VIL VÅRT ANSVAR OVERFOR DEG AV HVILKEN SOM HELST GRUNN OG UAVHENGIG AV HANDLINGENS FORM, TIL ENHVER TID VÆRE BEGRENSET TIL BELØPET SOM ER BETALT, HVIS NOEN, AV DEG TIL OSS I LØPET AV SEKS (6) MÅNEDERS PERIODEN FØR NOEN ÅRSAK TIL HANDLING OPPSTÅR. ENKELTE LOVER I DELSTATEN USA OG INTERNASJONALE LOVER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV VISSE SKADER. HVIS DISSE LOVENE GJELDER FOR DEG, KAN DET HENDE AT NOEN ELLER ALLE DE OVENNEVNTE ANSVARSFRASKRIVELSENE ELLER BEGRENSNINGENE IKKE GJELDER FOR DEG, OG DU KAN HA YTTERLIGERE RETTIGHETER.

25. ERSTATNING

Du samtykker i å forsvare, skadesløsholde og holde oss skadesløse, inkludert våre datterselskaper, tilknyttede selskaper og alle våre respektive offiserer, agenter, partnere og ansatte, fra og mot tap, skade, ansvar, krav eller krav, inkludert rimelige advokathonorarer og utgifter, gjort av tredjepart på grunn av eller som følge av: (1) dine bidrag; (2) bruk av tjenestene; (3) brudd på disse juridiske vilkårene; (4) ethvert brudd på dine representasjoner og garantier fremsatt i disse juridiske vilkårene; (5) ditt brudd på rettighetene til en tredjepart, inkludert men ikke begrenset til immaterielle rettigheter; eller (6) enhver åpenbar skadelig handling mot andre brukere av tjenestene som du koblet deg til via tjenestene. Til tross for det foregående, forbeholder vi oss retten til, på din bekostning, å påta oss det eksklusive forsvaret og kontrollen av enhver sak som du er pålagt å holde oss skadesløs for, og du samtykker i å samarbeide, på din bekostning, med vårt forsvar av slike krav. Vi vil bruke rimelige anstrengelser for å varsle deg om slike krav, handlinger eller prosedyrer som er underlagt denne skadesløsholdelsen når vi blir klar over det.

26. BRUKERENS DATA

Vi vil opprettholde visse data som du overfører til tjenestene med det formål å administrere ytelsen til tjenestene, samt data knyttet til din bruk av tjenestene. Selv om vi utfører regelmessige rutinemessige sikkerhetskopier av data, er du eneansvarlig for alle data du overfører eller som er relatert til aktivitet du har foretatt ved hjelp av tjenestene. Du samtykker i at vi ikke skal ha noe ansvar overfor deg for tap eller korrupsjon av slike data, og du frasier deg herved enhver rett til søksmål mot oss som oppstår fra slikt tap eller korrupsjon av slike data.

27. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON, TRANSAKSJONER OG SIGNATURER

Å besøke tjenestene, sende oss e-post og fylle ut elektroniske skjemaer utgjør elektronisk kommunikasjon. Du samtykker i å motta elektronisk kommunikasjon, og du samtykker i at alle avtaler, merknader, avsløringer og annen kommunikasjon vi gir deg elektronisk, via e-post og på tjenestene, tilfredsstiller ethvert juridisk krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. DU GODTAR HERVED BRUKEN AV ELEKTRONISKE SIGNATURER, KONTRAKTER, ORDRER OG ANDRE POSTER, OG TIL ELEKTRONISK LEVERING AV MELDINGER, RETNINGSLINJER OG REGISTRERINGER AV TRANSAKSJONER INITIERT ELLER FULLFØRT AV OSS ELLER VIA TJENESTENE. Du frasier deg herved alle rettigheter eller krav i henhold til vedtekter, forskrifter, regler, forordninger eller andre lover i enhver jurisdiksjon som krever en original signatur eller levering eller oppbevaring av ikke-elektroniske poster, eller til betalinger eller tildeling av kreditter på noen annen måte enn elektronisk.

28. BRUKERE OG INNBYGGERE I CALIFORNIA

Hvis en klage til oss ikke løses tilfredsstillende, kan du kontakte klageassistanseenheten i divisjonen for forbrukertjenester i California Department of Consumer Affairs skriftlig på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 eller på telefon på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

29. DIVERSE

Disse juridiske vilkårene og eventuelle retningslinjer eller driftsregler som er lagt ut av oss på tjenestene eller i forbindelse med tjenestene, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss. Vår unnlatelse av å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse juridiske vilkårene, skal ikke fungere som et frafall av slik rett eller bestemmelse. Disse juridiske vilkårene gjelder i den grad loven tillater det. Vi kan tildele noen eller alle våre rettigheter og forpliktelser til andre når som helst. Vi skal ikke være ansvarlige for tap, skade, forsinkelse eller unnlatelse av å handle forårsaket av noen årsak utenfor vår rimelige kontroll. Hvis noen bestemmelse eller del av en bestemmelse i disse juridiske vilkårene fastslås å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, anses den bestemmelsen eller delen av bestemmelsen som atskilt fra disse juridiske vilkårene og påvirker ikke gyldigheten og håndhevbarheten til gjenværende bestemmelser. Det er ikke opprettet noe fellesforetak, partnerskap, ansettelsesforhold eller agentforhold mellom deg og oss som følge av disse juridiske vilkårene eller bruk av tjenestene. Du samtykker i at disse juridiske vilkårene ikke vil bli tolket mot oss i kraft av å ha utarbeidet dem. Du frasier deg herved alle innsigelser du måtte ha basert på den elektroniske formen til disse juridiske vilkårene og mangelen på signering av partene hertil for å utføre disse juridiske vilkårene.

30. KONTAKT OSS

For å løse en klage angående tjenestene eller for å motta ytterligere informasjon om bruk av tjenestene, vennligst kontakt oss på:

{Aadmidlo}

+47 56 58 12 45

our-mail-evasive@mail.no