Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen som gis på ("Nettstedet") er kun for generelle informasjonsformål. All informasjon på nettstedet er gitt i god tro, men vi gir ingen representasjon eller garanti av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, angående nøyaktigheten, tilstrekkeligheten, gyldigheten, påliteligheten, tilgjengeligheten eller fullstendigheten av informasjon på nettstedet. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL VI HA NOE ANSVAR OVERFOR DEG FOR TAP ELLER SKADE AV NOE SLAG SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV NETTSTEDET ELLER AVHENGIGHET AV INFORMASJON GITT PÅ NETTSTEDET. DIN BRUK AV NETTSTEDET OG DIN TILLIT TIL INFORMASJON PÅ NETTSTEDET ER UTELUKKENDE PÅ EGEN RISIKO.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR EKSTERNE LENKER

Nettstedet kan inneholde (eller du kan bli sendt via nettstedet) lenker til andre nettsteder eller innhold som tilhører eller kommer fra tredjeparter eller lenker til nettsteder og funksjoner i bannere eller annen annonsering. Slike eksterne lenker blir ikke undersøkt, overvåket eller kontrollert for nøyaktighet, tilstrekkelighet, gyldighet, pålitelighet, tilgjengelighet eller fullstendighet av oss. VI GARANTERER IKKE, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAR OSS IKKE ANSVAR FOR NØYAKTIGHETEN ELLER PÅLITELIGHETEN TIL INFORMASJON SOM TILBYS AV TREDJEPARTS NETTSTEDER SOM ER KOBLET GJENNOM NETTSTEDET ELLER ET NETTSTED ELLER EN FUNKSJON SOM ER KOBLET TIL NOEN BANNER ELLER ANNEN REKLAME. VI VIL IKKE VÆRE EN PART I ELLER PÅ NOEN MÅTE VÆRE ANSVARLIG FOR Å OVERVÅKE TRANSAKSJONER MELLOM DEG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AV PRODUKTER ELLER TJENESTER.

PROFESJONELL ANSVARSFRASKRIVELSE

Nettstedet kan ikke og inneholder ikke juridisk rådgivning. Den juridiske informasjonen er kun gitt for generelle informasjons- og opplæringsformål og er ikke en erstatning for profesjonell rådgivning. Følgelig, før du tar noen handlinger basert på slik informasjon, oppfordrer vi deg til å konsultere de aktuelle fagpersonene. Vi gir ingen form for juridisk rådgivning. BRUK ELLER TILLIT TIL INFORMASJON SOM FINNES PÅ NETTSTEDET ER UTELUKKENDE PÅ EGEN RISIKO.

TILKNYTTEDE ANSVARSFRASKRIVELSE

Nettstedet kan inneholde lenker til tilknyttede nettsteder, og vi mottar en tilknyttet provisjon for eventuelle kjøp gjort av deg på det tilknyttede nettstedet ved hjelp av slike lenker.

UTTALELSER ANSVARSFRASKRIVELSE

Nettstedet kan inneholde anbefalinger fra brukere av våre produkter og/eller tjenester. Disse attestene gjenspeiler virkelige erfaringer og meninger fra slike brukere. Opplevelsene er imidlertid personlige for de bestemte brukerne, og er ikke nødvendigvis representative for alle brukere av våre produkter og/eller tjenester. Vi hevder ikke, og du bør ikke anta, at alle brukere vil ha de samme opplevelsene. DINE INDIVIDUELLE RESULTATER KAN VARIERE.

Uttalelsene på nettstedet sendes inn i ulike former som tekst, lyd og / eller video, og gjennomgås av oss før de legges ut.

Synspunktene og meningene i attestene tilhører utelukkende den enkelte bruker og gjenspeiler ikke våre synspunkter og meninger. Vi er ikke tilknyttet brukere som gir attester, og brukere blir ikke betalt eller på annen måte kompensert for sine attester.